Πωλητής-Πωλήτρια Φυσικού Καταστήματος

About Brandbags

Η εταιρία μας Brandbags.grαποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στον χώρο της Μόδας και του Εμπορίου της αγοράς της Πάτρας και επιπλέον ένα από τα μεγαλύτερα e-shops στον χώρο του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου. Η καινοτομία, η διορατικότητα, το πάθος και η γνώση όλων των συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μια συνεχώς ανοδική και πετυχημένη πορεία. Εδώ, έχεις την δυνατότητα να εργαστείς και να εξελιχθείς στον κόσμο της Πώλησης και της Μόδας μέσα σε ένα φιλικό, ανθρώπινο και ταυτόχρονα σύγχρονο περιβάλλον.

 

Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει Άνδρα ή Γυναίκα , ηλικίας  20 έως 35 ετών , για να εργαστεί ως Πωλητής – Πωλήτρια σε ένα από τα Φυσικά της Καταστήματα με έδρα το κέντρο της Πάτρας.

Προσόντα Υποψηφίου:

 • Η κατοχή Πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

 • Άριστη Γνώση & Χρήση Η/Υ - Πληροφοριακών Συστημάτων ( Microsoft Office Suite )

 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 • Επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

 • Ευρεία αντίληψη, μελέτη, παρακολούθηση και εξοικείωση με τις τάσεις της Μόδας και της Πώλησης

 • Επιθυμητή η εμπειρία στις Πωλήσεις

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσωπικά Χαρακτηριστικά Υποψηφίου:

 • Άριστος Επικοινωνιακός Χειρισμός Πελατών

 • Άριστη Επικοινωνιακή και Οργανωτική Ικανότητα

 • Προσαρμοστικότητα

 • Υπευθυνότητα

 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

 • Αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση καθηκόντων

 • Ευχάριστη & Δυναμική προσωπικότητα

 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Εμείς προσφέρουμε:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

 • Διαρκή Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων

 • Μεγάλες Προοπτικές Ανέλιξης στην Ιεραρχία της Εταιρίας